Πρόταση με δύο υποέργα για ένταξη στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» υπέβαλε προς έγκριση από το υπουργείο Εσωτερικών, ο Σύνδεσμος Ύδρευσης Πεδινών και Ημιορεινών Δήμων Άρτας.

Το πρώτο αφορά την επισκευή και συντήρηση των 18 υδατόπυργων και το δεύτερο την προμήθεια συστήματος για βελτίωση και εκσυγχρονισμό του δικτύου μεταφοράς νερού, με στόχο την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση ύδατος του Συνδέσμου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.388.000 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!