Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας, κατέθεσε αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με την επιστολή του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου (Π.Ε.Σ.Η.), σύμφωνα με την οποία προτείνεται η εφαρμογή ενός Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης για τον πολύπαθο κλάδο της εστίασης.

Ο κ. Γκόκας τονίζει ότι ο κλάδος της εστίασης πανελλαδικά απασχολεί πάνω από 330.000 εργαζόμενους που, λόγω του απαγορευτικού για την προφύλαξη των πολιτών από τον κορωνοϊό, βρίσκονται τώρα σε αναστολή εργασίας. Ο κλάδος της εστίασης βρίσκεται σε απαγορευτικό λειτουργίας περίπου έξι μήνες, από το Μάρτιο του 2020, καθώς ο συγκεκριμένος κλάδος είναι ο πρώτος του οποίου διακόπτεται η λειτουργία του και ο τελευταίος που επανέρχεται σε κάθε περίπτωση καθολικού απαγορευτικού της χώρας.

Επιπλέον ο κ. Γκόκας αναφέρει ότι οι προσπάθειες για λειτουργία μέσω delivery και take away δεν μπορούν να εφαρμοστούν από όλες τις επιχειρήσεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα έσοδα της κανονικής λειτουργίας. Επιπρόσθετα επισημαίνει τη μεγάλη ανησυχία των επαγγελματιών του κλάδου για την κάλυψη των οικονομικών τους υποχρεώσεων, καθώς η συσσώρευσή τους θα τους οδηγήσει στο κλείσιμο, προκαλώντας μια σειρά δυσμενών συνεπειών και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ηπείρου γνωρίζοντας ότι το κλείσιμο οποιασδήποτε επιχείρησης του κλάδου αποτελεί μεγάλη απώλεια για την τοπική οικονομία και κοινωνία, και ιδίως για την Ήπειρο, όπου δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για αύξηση των δεικτών ανεργίας, ενώ βρίσκεται μεταξύ των Περιφερειών με το χαμηλότερο δείκτη κατά κεφαλήν εισοδήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προτείνει ένα Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης, μη επιστρεπτέας, που θα χρησιμοποιηθεί από τις επιχειρήσεις της εστίασης ως κεφάλαιο κίνησης κατά την επαναλειτουργία τους.

Τέλος ο κ. Γκόκας καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς να λάβουν υπόψη τους την πρόταση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Ηπείρου για την ουσιαστική στήριξη του ιδιαιτέρως πληττόμενου κλάδου της εστίασης και να τον ενημερώσουν για τις ενέργειές τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!