“Η παράταξή μας κατέθεσε σήμερα αίτηση στον Δήμο Ζίτσας σχετικά με τα Έσοδα του Δήμου από τους δύο σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (υδροηλεκτρικά) στην Δ.Ε. Ευρυμενών για τα έτη 2014-2020 και τον τρόπο διάθεσης αυτών. Σύμφωνα με τη νομοθεσία τα έσοδα αυτά κάθε δήμου διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση “περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο υδροηλεκτρικός σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού.

Σημειώνουμε ότι ο Δήμος Ζίτσας εισπράττει για τα χρόνια αυτά συνολικό ποσοστό 12% επί των ακαθαρίστων εσόδων από τη λειτουργία των δύο υδροηλεκτρικών σταθμών, που σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας το ποσό ανέρχεται περίπου σε 400.000€ ετησίως.

Ζητάμε λοιπόν να ενημερώσει αρμοδίως ο Δήμος Ζίτσας α) για τα ποσά που εισέπραξε από τη λειτουργία των δύο υδροηλεκτρικών και β) τα ποσά που διατέθηκαν υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%, για την εκτέλεση “περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” στις περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο κάθε σταθμός Α.Π.Ε. ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του Δήμου Ζίτσας. Τα έσοδα του Δήμου από την παραπάνω αιτία είναι πολλά και οι δημότες οφείλουν να γνωρίζουν τον τρόπο που αξιοποιούνται και διατίθενται αυτά σύμφωνα με τους σκοπούς που θέτει η νομοθεσία. “

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!