Με 33 άτομα προσωπικό ενισχύεται το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται για 20 θέσεις νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού βάσει των σχετικών πινάκων του περασμένου Μαρτίου, έναν Ιατρό – Γυναικολόγο και έναν Ιατρό – Ορθοπεδικό. Σε αυτές προστίθενται 11 προσλήψεις διάρκειας 1+1 έτους στο πλαίσιο του προγράμματος επιχορήγησης οργανισμών του δημόσιου τομέα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, με σκοπό την οικονομική στήριξη και την επανένταξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας. Εγκρίθηκαν επίσης από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια 8 θέσεις πληρώματος ασθενοφόρου για τους Τομείς ΕΚΑΒ Ηγουμενίτσας και Παραμυθιάς.
«Η ροή προσωπικού προς το Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών συνεχίζεται, πολύ σημαντική είναι και η ευκαιρία απασχόλησης σε συνανθρώπους μας μεγαλύτερης ηλικίας που δοκιμάζονται από την ανεργία» δήλωσε ο Βασίλης Γιόγιακας.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!