“Αξιότιμοι Κ. Δήμαρχοι του Νομού Ιωαννίνων,

Με την παρούσα επιστολή η Ένωση Ξενοδόχων Νομού Ιωαννίνων ζητά την απαλλαγή του τέλους χρήσεως κοινοχρήστων χώρων και του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού των πληττόμενων επιχειρήσεων από τα μέτρα αποτροπής διασποράς του κορωνοιού – SARS COVID-19. Η απαλλαγή που ζητούμε είναι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 8 και 9 από 20- 03-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2020) που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4683/2020 (ΦΕΚ 83/Α/20-03-2020) ως ισχύει. Από τη ψήφιση της παραπάνω ρύθμισης μέχρι σήμερα επικρατεί σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα (της απαλλαγής των επιχειρήσεων από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού) το απόλυτο χάος, καθώς ο κάθε Δήμος πράττει κατά το δοκούν. Στην Π.Ε. Ιωαννίνων δε, μόνο ο Δήμος ΖΙΤΣΑΣ έχει ψηφίσει σχετική απόφαση απαλλαγής των επιχειρήσεων από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού και μείωσης του τέλους κοινόχρηστων χώρων και υπάρχει και η σχετική δυνατότητα να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που επλήγησαν και εδρεύουν στον Δήμο Ζίτσας, μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ.

Οι υπόλοιποι Δήμοι, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός πως η ανωτέρω διάταξη είχε δυνητικό και όχι υποχρεωτικό χαρακτήρα, ενώ εισέπραξαν τη σχετική οικονομική ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν προέβησαν στη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Άλλοι, ενώ έλαβαν τις σχετικές αποφάσεις, δεν τις έχουν εφαρμόσει μέχρι σήμερα, κι ενώ για την συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων τίθεται θέμα επιβίωσης από την παρατεταμένη ύφεση. Αντίστοιχο αλαλούμ επικρατεί και στο ζήτημα του υπολογισμού των παραπάνω τελών. Όχι επειδή υπάρχει ασάφεια ως προς το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, αλλά γιατί πολλοί Δήμοι δεν το εφαρμόζουν. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι απόλυτα σαφές πως: Για τους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται προς ύπνο και τους βοηθητικούς χώρους τους προβλέπεται ειδικός τρόπος υπολογισμού των τελών και συγκεκριμένα αυτά «υπολογίζονται επί τον ισχύοντα διά τας κατοικίας συντελεστή» (παράγραφος 4 του άρθρου 2 του Ν.25/1975).Ως εκ τούτου, τα τέλη που αναλογούν στους συγκεκριμένους χώρους πρέπει να υπολογιστούν με τον προβλεπόμενο για τις κατοικίες συντελεστή, τα δε τέλη που αφορούν τους λοιπούς χώρους με τον ισχύοντα για την αντίστοιχη κατηγορία (τα παραπάνω έχουν γίνει δεκτά και από την με αριθμό 4140/1988 απόφαση του ΣτΕ).

Παρακαλούμε, λοιπόν, να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες μέσω ψηφισμάτων από τα Δημοτικά Συμβούλια, ώστε να απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές (είτε βάσει κρατικής εντολής, είτε όχι) και αφετέρου να διορθώσετε τον τρόπο υπολογισμού των Δημοτικών τελών, όσοι δεν το έχετε πράξει. Τέλος και με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να ανασταλούν οι διαδικασίες εισπράξεως τυχόν αξιωμένων ποσών για τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν υπολογιστεί κατά παράβαση της παραπάνω ρύθμισης και μέχρι σήμερα δεν έχουν εισπραχθεί, και αυτά να επαναϋπολογιστούν με τον ορθό τρόπο. Άλλωστε οι αποφάσεις στις οποίες οι παραπάνω χρεώσεις στηρίχθηκαν είναι εσφαλμένες, αφού εκδόθηκαν κατά παράβαση των παραπάνω ρυθμίσεων και δεν μπορεί να γίνεται επίκλησή τους.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!