Ολοκληρώθηκαν οι αναλύσεις της δέκατης έκτης και δέκατης έβδομης σειράς δειγμάτων ακαθάρτων υδάτων στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων της δέκατης έκτης σειράς έδειξαν θετικά σήματα στην περιοχή του Άλσους και στην είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού. Στις αναλύσεις της δέκατης έβδομης σειράς τα σήματα αυτά δεν επανεντοπίστηκαν. Η δέκατη έβδομη ανάλυση έδειξε μόνο ένα ασθενές θετικό σήμα στην περιοχή της Λεωφόρου Μακαρίου. Οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις συνεχίζονται.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!