Η εταιρεία «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.-ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο τροφίμων και ζωοτροφών , ζητεί για τις εγκαταστάσεις της στο εργοστάσιο ζωοτροφών στην Πεδινή Ιωαννίνων:

1. ΕΡΓΑΤΗ ΦΥΡΑΜΑΤΟΠΟΙΕΙΟΥ (KΩΔ. 1)

2. ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΚΛΑΡΚ (KΩΔ. 2)

3. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ (ΚΩΔ.3)
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
 Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Τ.Ε.Ι. και Άδεια Ηλεκτρολόγου
 Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας,
 Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ,
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με τους
αντίστοιχους κωδικούς.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!