Λογιστικό γραφείο στα Ιωάννινα ζητάει βοηθό λογιστή με πτυχίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. .Προυπηρεσία σε συναφές αντικείμενο και τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία σε διπλογραφικά βιβλία.

Αμοιβές αναλόγως προσόντων .
Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!