Ένα υπερσύγχρονο πλήρες σύστημα εξωσωματικής λιθοτριψίας, παρέλαβε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για να αντικαταστήσει τον παλαιό εξωσωματικό λιθοτρίπτη, ο οποίος μετά από 17 συναπτά έτη παραγωγικής λειτουργίας, αποσύρθηκε λόγω παλαιότητας και έλλειψης ανταλλακτικών και τεχνικής κάλυψης.

Το καινούργιο σύστημα εξωσωματικής λιθοτριψίας, αγοράστηκε με έκτακτη χρηματοδότηση της 6ης ΥΠΕ έναντι ποσού 476.160,00 € με ΦΠΑ.

Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί ο ποιοτικός έλεγχος του νέου μηχανήματος, το οποίο αναμένεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Τμήματος Λιθοτριψίας, με αυτοματισμούς και εφαρμογές που εγγυώνται πολύ καλύτερο και ταχύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα, με την μικρότερη δυνατή έκθεση του ασθενούς σε ακτινοβολία-Χ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!