Σε λιγότερο από 4 χρόνια λειτουργίας της Γερμανικής εταιρείας τεχνολογίας P&I στην Ελλάδα, απασχολούνται ήδη στα Ιωάννινα 115 υψηλής κατάρτισης εργαζόμενοι με μέσο όρο ηλικίας λίγο πάνω από τα 30 έτη. Περίπου το 70% από αυτούς κατάγονται από την Ήπειρο και οι περισσότεροι έχουν σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στόχος της P&I είναι, τους επόμενους μήνες να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της στα Ιωάννινα επιπλέον 25 εργαζομένους.

Κωδικός θέσης QA-2021-01

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή Οικονομικών Επιστημών με πολύ καλή γνώση Γερμανικών και καλή γνώση SQL για το ρόλο του QA Tester. Η θέση περιλαμβάνει Software Testing καθώς και Customer Support & Consulting.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected] αναφέροντας τον κωδικό θέσης QA-2021-01.

 

Κωδικός θέσης IT-2021-01

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με καλή γνώση Linux, καλή γνώση βάσεων δεδομένων και δικτύων για το ρόλο του IT Consultant. Η γνώση Γερμανικών είναι plus.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected] αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΙΤ-2021-0

 

Κωδικός θέσης DEV-2021-01

Η P&I αναζητά αποφοίτους Πληροφορικής ή παρεμφερών κλάδων με πολύ καλή γνώση Java (ή C#, C++) και καλή γνώση SQL για το ρόλο του Software Developer. Η γνώση οποιουδήποτε JavaScript Framework είναι plus. Υπάρχουν θέσεις διαφόρων βαθμίδων ανάλογες με την εμπειρία.

Στείλτε το βιογραφικό σας στο [email protected] αναφέροντας τον κωδικό θέσης DEV-2021-01.

 

Για όλες τις θέσεις η εκπλήρωση ή η νόμιμη απαλλαγή στρατιωτικών υποχρεώσεων για άνδρες υποψηφίους είναι απαραίτητη.

Μπορείτε να βλέπετε αναλυτικά όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας της P&I στα Ιωάννινα στη διεύθυνση www.linkedin.com/company/p-i-hellas-ltd

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!