Ράμπες και τουαλέτες για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στις σχολικές μονάδες, περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις Δήμου Αρταίων, ύστερα από την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» με προϋπολογισμό 310.000 ευρώ.
«Είναι ξεκάθαρη η πολιτική μας βούληση για ανεμπόδιστη κίνηση των ΑμΕΑ στην πόλη, σε δημόσιες υποδομές και σε σχολεία», δηλώνει ο δήμαρχος Χρήστος Τσιρογιάννης.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!