Την παραχώρηση έκτασης εκατό περίπου στρεμμάτων στην περιοχή της Κόντσικας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων προκειμένου να προχωρήσει η ανέγερση νέου σωφρονιστικού καταστήματος.
Σύμφωνα με την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την βούλησή του να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σωφρονιστικό κατάστημα, να υπάρξουν αντισταθμιστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και να παραχωρηθούν στο Δήμο οι σημερινές εγκαταστάσεις στο Σταυράκι.
Το θέμα της παραχώρησης έκτασης έχει απασχολήσει τα Δημοτικά Συμβούλια αρκετές φορές τα τελευταία δώδεκα χρόνια.
Επανήλθε μετά από σχετικό αίτημα που έχει υποβληθεί στο Δήμο από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ο χώρος, εκατό στρεμμάτων στην περιοχή της Κόντσικας, ελέγχθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου και υπήρξε καταρχήν θετική απάντηση.
Ο Δήμος, όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ, έχει θέσει ως όρο την παραχώρηση του χώρου όπου βρίσκεται σήμερα το σωφρονιστικό κατάστημα Σταυρακίου.
Από την Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής υπήρξε καταρχήν θετική απάντηση ενώ στις συζητήσεις που έχουν προηγηθεί αποτυπώνεται η πολιτική βούληση να προχωρήσει άμεσα η κατασκευή νέων φυλακών.
«Η ανέγερση ενός νέου σωφρονιστικού καταστήματος θα έχει προστιθέμενη αξία για την τοπική κοινωνία. Ήταν αίτημα πολλών ετών, είναι θέμα ανθρωπισμού και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης», τόνισε ο Δήμαρχος υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος ζητά να ολοκληρωθεί η διαδικασία παράλληλα. Να προχωρήσει δηλαδή η παραχώρηση της έκτασης από το Δήμο και η παραχώρηση των σημερινών εγκαταστάσεων από τα Υπουργεία

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!