Σε παρεμβάσεις στο τμήμα της οδού από Γέφυρα Μπακόλα έως Θεσπρωτικό θα προχωρήσει η Περιφέρεια Ηπείρου. Ο δρόμος παρουσιάζει επικινδυνότητα λόγω στενότητας αλλά κυρίως εξαιτίας των συνεχών κατολισθήσεων που επιδεινώθηκαν από τις έντονες καταιγίδες καθιστώντας την οδό αδιάβατη. Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνη ενέκρινε με απόφασή του πίστωση 74.400,00 ευρώ προκειμένου να προχωρήσει η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων ώστε η εν λόγω οδός να βελτιωθεί και να κυκλοφορείται με ασφάλεια.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!