Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων στηρίζει τις προηγούμενες αποφάσεις της, την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. (5/9/2020) και των αποφάσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για την Αξιολόγηση (Με αφορμή και τη νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/6/οικ.18100/25-09-2020), που αναφέρεται στη διενέργεια της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο του 2019, σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας ενημερώσαμε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 231/16-07-20 έγγραφό μας η απεργία αποχή από την αξιολόγηση συνεχίζεται.Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.). Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ιωαννίνων:

 Δηλώνει την αντίθεσή του στους σχεδιασμούς για αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και για ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.Η οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης χρειάζεται να βρει τον κλάδο ενωμένο και θωρακισμένο με το όπλο της απεργίας – αποχής.

 Αποφασίζει απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης εκπαιδευτικών και αξιολόγησης / αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων που προβλέπονται από τον νόμο 4692/2020 (ΦΕΚ 12 Ιουνίου 2020) που αφορούν αξιολόγηση και συγκεκριμένα τα άρθρα 33, 34, 35, 36 καθώς και τις εφαρμοστικές Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Αριθμ. 6603/ΓΔ4/20-01-2021 –επισυνάπτεται).

 Καλεί το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. να προχωρήσει στην υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων των Ε.Λ.Μ.Ε. της 5/9/2020 για απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης /αυτοαξιολόγησης του ν. 4692/2020

 Καλεί τους Συλλόγους ΠΕ και τις Ε.Λ.Μ.Ε. να προχωρήσουν σε όλα τα οργανωτικά μέτρα προετοιμασίας του κλάδου για τη μάχη αυτή.

Για το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!