Περί τις 800 χιλ. ευρώ θα λάβει  το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για την κάλυψη των λειτουργικών  δαπανών του.

Η πρόσθετη επιχορήγηση των 16 εκατ. στα ΑΕΙ της χώρας- όπως αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας έγινε- κατανεμήθηκε  βάσει κριτηρίων που σχετίζονται με τον αριθμό φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, τη διάρκεια προγραμμάτων σπουδών, το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!