Ο πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεσπρωτίας Γιάννης Παπαγιάννης, απέστειλε στις 28/12/2020 στον Πρόεδρο του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, την κάτωθι Επιστολή – Αίτημα, αναφορικά με την απόφαση παύσης λειτουργίας του υπ’ αρίθμ. 459 Τραπεζικού Καταστήματος στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.”,
που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αιόλου 86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΥΛΟ ΜΥΛΩΝΑ, Διευθύνοντα Σύμβουλο – CEO, Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ και Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Επιστολή – Αίτημα
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας,
όπως είναι γνωστό η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 από τον Ηπειρώτη Γεώργιο Σταύρο (πρόδρομός της υπήρξε η Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα (1828 – 1834) η οποία ιδρύθηκε με απόφαση του Ιωάννη Καποδίστρια, πάλι από τον Γεώργιο Σταύρο και ήταν το πρώτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα του νεοσύστατου Ελληνικού Κράτους). Η Εθνική Τράπεζα εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών το 1880. Με 160 πλέον χρόνια επιτυχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας στον οικονομικό βίο της χώρας, η Τράπεζα έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο όμιλο εταιρειών παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, καλύπτοντας έτσι τις συνεχώς διευρυνόμενες ανάγκες των πελατών της. Ένα εκ των καταστημάτων της Τράπεζας είναι και το υπ’ αρίθμ. 459 που εδράζεται στην πλατεία Αγίου Δημητρίου στους Φιλιάτες Ν. Θεσπρωτίας. Το συγκεκριμένο κατάστημα είναι ζωτικής σημασίας για αυτήν την ακριτική περιοχή της χώρας μας αφού εξυπηρετεί 47 Τοπικές Κοινότητες και 25 οικισμούς. Μετά λύπης μας οι Θεσπρωτοί πληροφορηθήκαμε την απόφαση παύσης λειτουργίας του εν λόγω καταστήματος. Η απόφαση αυτή είναι σίγουρο πως θα προκαλέσει σημαντική ζημία στην τοπική οικονομία καθώς και μεγάλη ταλαιπωρία στους κατοίκους, οι οποίοι πραγματοποιούσαν τις συναλλαγές τους μέσω του συγκεκριμένου καταστήματος. Ήδη σημαντικός αριθμός ατόμων έχει συμμετάσχει στην συγκέντρωση υπογραφών κατά του κλεισίματος του καταστήματος.
Αποτελεί άμεση ανάγκη, λοιπόν, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η απόφαση που ελήφθη για την παύση λειτουργίας του υπ’ αρίθμ. 459 καταστήματος, να αναθεωρηθεί, δεδομένου και του γεγονότος πως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με τέτοια ιστορική διαδρομή ως η Εθνική Τράπεζα, πέρα από τον σκοπό κερδοφορίας επιτελούν και έναν κοινωνικό ρόλο.
Με τιμή
Ηγουμενίτσα, 28/12/2020
Ιωάννης Λ. Παπαγιάννης
Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας Ν. Θεσπρωτίας

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!