Η νεοφυής εταιρεία ιατρικής πληροφορικής Capemed, με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο στα Ιωάννινα, αναζητά ερευνητές και developers για εργασία σε Ευρωπαϊκά και Ελληνικά ερευνητικά έργα.

Οι ερευνητές θα ασχοληθούν με την ανάλυση δεδομένων και την ανάπτυξη αλγορίθμων για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Οι υποψήφιοι ερευνητές απαιτείται να έχουν Πτυχίο Πληροφορικής ή σχετικού ΑΕΙ και Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό σε αντικείμενο σχετικό με Μηχανική μάθηση

Επίσης αποδεδειγμένη εμπειρία σε:

  • Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων
  • Ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων και υλοποίηση σε Matlab/Python.
  • Συγγραφή τεχνικών κειμένων στα αγγλικά

Επιπλέον επιθυμητά προσόντα περιλαμβάνουν γνώσεις:

  • Επεξεργασίας ιατρικής εικόνας
  • C#

Οι αναλυτές-προγραμματιστές θα έχουν ως αντικείμενο την ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη συστημάτων διαχείρισης ιατρείων και κλινικών.

Οι υποψήφιοι αναλυτές-προγραμματιστές απαιτείται να έχουν Πτυχίο Πληροφορικής ή σχετικού ΑΕΙ και αποδεδειγμένη εμπειρία σε:

  • Συλλογή και καταγραφή λειτουργικών απαιτήσεων
  • Ανάπτυξη web εφαρμογών σε περιβάλλον C#/ASP.NET
  • Ανάπτυξη Frontend σε javascript/jquery/HTML5
  • Σχεσιακά Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (RDBMS)
Αποστολή Βιογραφικών στο [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!