Την εικόνα του πλήθους των επιχειρήσεων που έκαναν έναρξη και λήξη λειτουργίας μεταξύ των ετών 2019 και 2020 αποτυπώνει για πρώτη φορά η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας. Οι ενάρξεις λειτουργίας σε όλους τους τομείς της οικονομίας το έτος 2020 παρουσίασαν μείωση της τάξης του 0,05% σε σχέση με το έτος 2019, ενώ αντίστοιχα οι λήξεις λειτουργίας μειώθηκαν κατά 22,7% . Σε ότι αφορά την Ήπειρο το 2019 έκαναν έναρξη λειτουργίας 2.579 επιχειρήσεις, ενώ το 2020 αυτές μειώθηκαν σε 2.348 (ποσοστό -9%). Αντίστοιχα όμως λιγότερες κατά 17,2% ήταν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν λήξη λειτουργίας το έτος 2020 σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα το 2019 έκλεισαν 1.600 επιχειρήσεις και το 2020 αυτές μειώθηκαν σε 1325.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!