Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Εμφιαλώσεων Φυσικού Μεταλλικού νερού, Πηγές Κωστηλάτας Α.Ε με έδρα την Αρτα, στο πλαίσιο ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της, επιθυμεί να προσλάβει Οδηγούς με Δίπλωμα E’ Κατηγορίας με έδρα τις Κεντρικές Αποθήκες της στην Άρτα.

Κύρια καθήκοντα:

– Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα:

– Δίπλωμα E’ Κατηγορίας

– Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)

– Ικανότητα εργασίας σε πιεστικές συνθήκες

– Επαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικότητα

– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παροχές:

– Πλήρης 5ήμερη απασχόληση

– Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, άδειες, κ.λπ.

– Σταθερές μηνιαίες αποδοχές.

– Άριστο εργασιακό περιβάλλον με συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης.

Αποστολή Βιογραφικών με Θέμα CV-ΟΔΗΓΟΙ-ΑΡΤΑ, στο [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!