Απαιτούνται επειγόντως μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων, σημειώνει σε ανακοίνωσή της η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ).

Η ΓΣΕΒΕΕ προτείνει την αναστολή του πτωχευτικού νόμου (4738/2020), και όπως σημειώνεται: «Διότι περιλαμβάνει ρυθμίσεις εξοντωτικές για τις επιχειρήσεις, με τις οποίες διαφωνήσαμε και διαφωνούμε ριζικά. Δυστυχώς, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις μας».

Συνεπώς, αναφέρει η συνομοσπονδία, η μερική αποδοχή της πρότασης για αναστολή του πτωχευτικού νόμου με σχετική υπουργική τροπολογία στο ν/σ «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», το οποίο σήμερα συζητείται και ψηφίζεται στη Βουλή, βρίσκει σύμφωνη τη ΓΣΕΒΕΕ.

Ωστόσο, συνεχίζει η ανακοίνωση, η δίμηνη αναστολή που προτείνεται είναι εντελώς ανεπαρκής. Με δεδομένο, λοιπόν, ότι στην ίδια την Αιτιολογική Έκθεση της υπουργικής τροπολογίας και συγκεκριμένα στη σελ.24 αναφέρεται ότι « ..λόγω της έξαρσης της πανδημίας κατέστη ιδιαιτέρως δυσχερής η προσκόμιση εγγράφων από τον πολίτη προς τους χρηματοδοτικούς φορείς και η επίτευξη συμφωνίας ρύθμισης του δανείου» και ότι «η παράταση είναι μέτρο εθνικά αναπτυξιακό, καθώς παρέχει στήριξη στους επιχειρηματίες, ώστε αυτοί να μπορέσουν να ορθοποδήσουν», η ΓΣΕΒΕΕ διερωτάται «ποιο από αυτά τα δεδομένα θα έχει βελτιωθεί έως την 1 Μαρτίου 2021, που μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής; Κανένα, βεβαίως. Αντίθετα, επιδείνωση θα έχει υπάρξει». Συνεπώς, κατά τη ΓΣΕΒΕΕ, η μόνη ρεαλιστική και σύμφωνη με την Οδηγία ΕΕ 1023/20.6.2019 ημερομηνία έναρξης του Πτωχευτικού είναι καταρχήν η 17 Ιουλίου 2021, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο αίτημα για αναστολή του Πτωχευτικού νόμου που δημοσιεύθηκε την 12η Νοεμβρίου 2020.

Επίσης, θετική κρίνεται η αποδοχή της πρότασης για την εξαίρεση των φυσικών προσώπων από την πτωχευτική διαδικασία, αλλά διαφωνεί η συνομοσπονδία με τη μικρή διάρκεια της εξαίρεσης έως την 31.5.2021.

Τέλος, για τις λεγόμενες «ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ», στις οποίες όμως υπάγεται η συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με την τροπολογία προβλέπεται ότι έως την 1. 3. 2021 εφαρμόζεται ο ισχύων Πτωχευτικός Κώδικας (ν.3588/2007) και συνεπώς υπάγονται στο Πολυμελές Πρωτοδικείο, από 2. 3. 2021 οπότε αρχίζει να εφαρμόζεται ο νέος Πτωχευτικός (ν.4837/2020), δεν θα υπάγονται στο Ειρηνοδικείο αλλά και πάλι στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και από 1.6.2021 οριστικά στο Ειρηνοδικείο.

Σύμφωνα με τη ΓΣΕΒΕΕ: «Πρόκειται περί αμήχανης ρύθμισης μπροστά στο πρόβλημα που έρχεται. Γι΄ αυτό συνεχίζουμε να διεκδικούμε την οριστική αναστολή του Πτωχευτικού νόμου και σε κάθε περίπτωση την υπαγωγή των “μικρών“ πτωχεύσεων στο Πρωτοδικείο, σύμφωνα με τις προτάσεις μας» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!