Την υποβολή αιτήματος κατάθεσης και δήλωσης του σήματος του δικτύου μονοπατιών “EpirusTrail” από την Περιφέρεια Ηπείρου στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου. Η Περιφέρεια Ηπείρου τα τελευταία χρόνια σχεδίασε και βρίσκεται σε σταδιακή υλοποίηση του έργου ανάδειξης και ενοποίησης σημαντικού μέρους του παλιού δικτύου μονοπατιών με σκοπό αφενός να φανερωθεί πιο συστηματικά η Ιστορία και ο Πολιτισμός που τα περιβάλει και αφετέρου, αφού γίνουν ευρύτερα γνωστά και προσβάσιμα, να συμβάλουν μέσω του Πεζοπορικού ειδικότερα και Εναλλακτικού γενικότερα, Τουρισμού, στην περαιτέρω προβολή της Ηπείρου ώστε να αποτελεί έναν τόπο ιδανικό για διακοπές ή επίσκεψη όλο το χρόνο

.Το δίκτυο μονοπατιών της Ηπείρου του «Δρόμου για την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το Θρύλο» στην πρώτη φάση αναδεικνύει 370 από τα χιλιόμετρά του με στόχο την επέκτασή του σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες στην επόμενη φάση). Είναι χωρισμένο σε 3 κλάδους (σκέλη) και 28 «Ημερήσια Τμήματα», σε αποστάσεις περίπου ανά 15 χιλιόμετρα. Στόχος των εργασιών είναι να οδηγήσουν στην πιστοποίησή του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ελληνικής νομοθεσίας αλλά και της ERA(Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πεζοπόρων). Προς τον σκοπό αυτό κρίνεται σημαντική η κατάθεση και δήλωση του σήματος και της ονομασίας του “EpirusTrail”, ενόσω συνεχίζεται η διαδικασία ανάδειξης και σύνθεσης του δικτύου μονοπατιών δίνοντάς του μια “ταυτότητα” και αναγνωρισιμότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!