“Συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου.
Έγκριση προγράμματος δράσης και Προϋπολογισμού έτους 2021 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών.
Οι θέσεις της παράταξής μας.

Οι καταστατικοί σκοποί του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων αφορούν τον Πολιτισμό, τον Αθλητισμό και το Περιβάλλον. Ο προϋπολογισμός της επιχείρησης για το 2021 ανέρχεται στα 4.570.041,71€, εκ των οποίων τα 2.000.000€ πρόκειται να επιχορηγηθούν από τον προϋπολογισμό του Δήμου.
1.      Για τον τομέα του Περιβάλλοντος δεν προβλέπεται καμία δράση ή επένδυση.
2.      Για τον τομέα του Πολιτισμού καταγράφονται διάφορες δράσεις, από τις οποίες οι περισσότερες καταγράφονταν και στον περσινό σχεδιασμό. Οι δράσεις αυτές δεν συνοδεύονται από στοιχειώδη αναφορά των δαπανών που προκαλούνται από την υλοποίησή τους και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν οι πιθανές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στο αν και κατά πόσο τελικά θα πραγματοποιηθούν. Ακόμη, απουσιάζει κάθε αναφορά στη συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις του προγράμματος ΕΛΛΑΔΑ 2021, σύμφωνα με τις προ τετραμήνου σχετικές δηλώσεις.
3.      Για τον τομέα του Αθλητισμού, στις ΔΑΠΑΝΕΣ, προβλέπονται μόνον τα ποσά:
i.      20.000€ για τη συντήρηση και επισκευή γηπέδων,
ii.     5.000€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και εποπτικών μέσων ανοιχτών γηπέδων,
iii.    10.000€ για έξοδα αθλητικών εκδηλώσεων, και
iv.     12.000€ για την Προμήθεια Λιπασμάτων και Σπόρων για τα Γήπεδα.
Δηλαδή, συνολικά 47.000€, που αντιστοιχεί στο 1,02% του συνολικού προϋπολογισμού.
Σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει για την εξέλιξη της «προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Πνευματικού Κέντρου Ιωαννιτών για την ανάγκη τακτοποίησης αυθαίρετων κατασκευών αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιωαννιτών», που ψηφίσαμε στις 26.02.2020, με συνέπεια να υπάρχει πλήρης άγνοια αν και ποια αθλητικά κέντρα ή εγκαταστάσεις έχουν αδειοδοτηθεί και νομιμοποιηθεί και είναι κατάλληλα για πλήρη και κανονική λειτουργία.
Σήμερα, κανείς δεν γνωρίζει αν η Δημοτική Αρχή έχει ασχοληθεί ή ενδιαφερθεί και, εν τέλει, εάν έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την επιχορήγηση των αθλητικών συλλόγων ή σωματείων του Δήμου μας, τα οποία χρήζουν μιας ειδικής αρωγής καθώς επλήγησαν από τις, διαμορφωμένες από την πανδημία, συνθήκες και ο Δήμος μας είναι υποχρεωμένος να στηρίξει.
Με δεδομένα τα παραπάνω, η παράταξή μας απείχε της ψηφοφορίας για το πρόγραμμα δράσης και τον Προϋπολογισμό έτους 2021 του Πνευματικού Κέντρου Ιωαννίνων, αναμένοντας μία σοβαρή, αναλυτική και τεκμηριωμένη εισήγηση επί του συνολικού σχεδιασμού της επιχείρησης αυτής.

Ο Δήμος είναι σκόπιμο να σταματήσει πλέον να επιδοτεί συστηματικά και εκ παραδόσεως τα ίδια και τα ίδια, χωρίς μία στοιχειώδη λογοδοσία για την σκοπιμότητα και την κοινωνική ωφελιμότητα των δράσεων και των εκδηλώσεων.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!