Τον αριθμό των ιατρών και των οδοντιάτρων της χώρας κατά το έτος 2019 ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.
Σύμφωνα με αυτά οι εγγεγραμμένοι γιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους για το 2019 παρουσίασαν αύξηση 0,8% σε σχέση με το έτος 2018. Ωστόσο η Περιφέρεια Ηπείρου παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση (ποσοστό 4,3%) σε αριθμό γιατρών οι οποίοι το 2018 ανήλθαν σε 2.322 και το 2019 σε 2.223. Μείωση (μικρότερη όμως της τάξης του 0,6%) παρουσιάζεται και στον αριθμό των οδοντιάτρων της Ηπείρου οι οποίοι το 2018 ανήλθαν σε 333 και το 2018 σε 331.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!