Τη δυνατότητα να γίνονται μαθήματα σε αργίες και γιορτές και να μειωθεί ο χρόνος των διακοπών, προκειμένου να καλυφθούν η διδακτέα ύλη και οι χαμένες διδακτικές ώρες σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια, προβλέπει άρθρο στο νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που κατέθεσε νύχτα στη Βουλή το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, διάταξη (άρθρο 36) που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή ορίζει ότι για το τρέχον σχολικό έτος 2020-21, λόγω της πανδημίας, λαμβάνεται κάθε αναγκαίο μέτρο για την κάλυψη διδακτέας ύλης και αναπλήρωση χαμένων διδακτικών ωρών, στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια, μέσω της τροποποίησης και ρύθμισης (σ.σ. με υπουργική απόφαση):

  1. των αργιών, διακοπών και εορταστικών εκδηλώσεων,
  2. των απουσιών και του χαρακτηρισμού της φοίτησης,
  3. της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των εγγραφών προνηπίων, νηπίων και μαθητών Α’ τάξης Δημοτικών Σχολείων, καθώς και των διαδικασιών και προθεσμιών για την ολοκλήρωσή τους,
  4. κάθε συναφούς με τα ανωτέρω θέματα που αφορούν στους κατ’ ιδίαν και τους κατ’ οίκον διδαχθέντες μαθητές,
  5. της φοίτησης, της αξιολόγησης, της προαγωγής και της απόλυσης μαθητών,
  6. στην εισαγωγή των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  7. κάθε άλλου συναφούς ή ειδικότερου με τα ανωτέρω θέματος.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!