Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για τα σχέδια τευχών διακήρυξης και την ανοιχτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Δημιουργία Κέντρου για το Παιδί».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3.012.686,40 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Ιωαννιτών.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!