Πραγματοποιήθηκε  συνάντηση εκπροσώπων της Πίνδος Περιβαλλοντικής με τον Υφυπουργό Προστασίας του Περιβάλλοντος κ. Γιώργο Αμυρά, μετά από πρωτοβουλία και πρόσκληση του Υφυπουργού, στο πλαίσιο τακτικών συναντήσεών του με τις Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Την ΠΙΝΔΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ εκπροσώπησε η Γαλάνη Τόνια, συντονίστρια προγραμμάτων της Πίνδος Περιβαλλοντική και τέθηκαν προς συζήτηση τα εξής θέματα:
1. Ο ποταμός Αώος και η ανάγκη διατήρησης του χωρίς επιπλέον φράγματα αλλά και η ανάγκη δημιουργίας του πρώτου διασυνοριακού πάρκου άγριου ποταμού στην Ευρώπη.
2. Οι περιοχές άνευ δρόμων και η ανάγκη διατήρησής τους ακέραιες χωρίς τη διάνοιξη νέων δρόμων, ώστε να προστατευτεί η βιοποικιλότητα τους.
Η Πίνδος Περιβαλλοντική αν και αποτελεί μια μικρή τοπική ΜΚΟ μπορεί να αναδείξει και να συμβάλλει σε τοπικό επίπεδο στην ανάγκη για την προστασία των πιο πολύτιμων φυσικών αγαθών μας, των ποταμών μας και των βουνών της Ηπείρου και έτσι θα συνεχίσει

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!