Στην προμήθεια υλικών και μηχανημάτων για την πραγματοποίηση επιπλέον εργασιών στο πλαίσιο του έργου “Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης( Β΄ φάση)” θα προχωρήσει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας λαμβάνοντας την σχετική έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η ολοκλήρωση της ανασκαφικής έρευνας στο κοίλο του θεάτρου ( στο άνω κοίλο το 2012 και στο κάτω το 2018) αποκάλυψε το σύνολο των διατηρούμενων υποδομών και συμπλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τη γνώση για τη μορφή του μνημείου και τις οικοδομικές του φάσεις.

Υπό το πρίσμα των νέων αρχαιολογικών δεδομένων εκπονήθηκε μελέτη για την αποκατάσταση του κάτω κοίλου με κύριους στόχους την προστασία του μνημείου από τη δράση του χρόνου και των καιρικών συνθηκών, την εξασφάλιση προσβάσεων και διαδρομών κίνησης επισκεπτών στο κάτω κοίλο, την βελτίωση της αναγνωσιμότητας του μνημείου από το κοινό και την αντιμετώπιση ζητημάτων διαχείρισης ομβρίων. Οι επιπλέον εργασίες αφορούν κυρίως σε αποχωματώσεις , τη διαμόρφωση διαδρομής από την είσοδο του αρχαιολογικού χώρου έως τη δυτική σκεπαστή πάροδο και διαμόρφωση κλίσεων για ΑΜΕΑ καθώς και εργασίες που έχουν καθαρά στερεωτικό χαρακτήρα και αφορούν την επανεπίχωση συγκεκριμένων περιοχών του κοίλου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!