Με 15 θέματα και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης θα συνεδριάσει την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου και ώρα 6μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Μεταξύ των θεμάτων η έκδοση ψηφίσματος στήριξης της ομόφωνης απόφασης του ΣΔΙΠΕ για τις Ιαματικές Πηγές (απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)» και η έγκριση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ακτών Δήμου Πρέβεζας στο πρόγραμμα “Γαλάζια σημαία” για το έτος 2021. Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πρέβεζας 87,9 και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας.
Συγκεκριμένα τα θέματα της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων είναι:
1. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης της ομόφωνης απόφασης του ΣΔΙΠΕ για τις Ιαματικές Πηγές (απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Τουρισμού που αφορούν τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος (ΙΠΕ)».
2. Εκτέλεση υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2021-22».
3. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
4. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2021 (Α΄κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας .
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ» ΕΤΟΥΣ 2021.
6. Έγκριση δημιουργία λογιστικής μερίδας σχετικά με την Κοινοτική Συμμετοχή της πράξης «SOLIS» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG IPA CBC “ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020”.
7. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΚΙΝΗΤΩΝ Ή ΑΚΙΝΗΤΩΝ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
8. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στη θέση “ΑΠΑΚΙΤΣΑ” και “ΜΠΑΡΜΠΑ” Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
9. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης στη θέση ΒΑΛΤΑΚΗ (5), Κοινότητας Φλαμπούρων, Δήμου Πρέβεζας.
10. Εξέταση αίτησης για διακοπή καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Κοινότητας Μιχαλιτσίου, Δήμου Πρέβεζας.
11. Εκμίσθωση Δημοτικής έκτασης 250,00 τ.μ. ,πλατεία, στην παραλία Καναλίου , Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας .
12. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΠΑΛΑΙΟΚΛΗΣΙ” στην Κοινότητα Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.
13. Εξέταση αίτησης για παράταση δημοτικής έκτασης (ελαιοστασίου), στη θέση «ΛΑΚΑ-ΚΙΟΚΙ» Κοινότητας Καμαρίνας, Δημ.Εν.Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.
14. Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 21/2019 συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου .
15. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το έτος 2021.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!