Την ένταξη μελετών για σημαντικά έργα στο λιμάνι Πρέβεζας προϋπολογισμού 344.251.10 ευρώ στο πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” υπέγραψε το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά από πρόταση που υπέβαλλε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας.Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Σύνταξη/Επικαιροποίηση Σχεδίων και Μελετών στο πλαίσιο της κατασκευής, βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και των Δημοτικών Λιμενικών Γραφείων” ενώ οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν για την Πρέβεζα είναι:
1.ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προϋπολογισμού 270.000,00 ευρώ
2. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, προϋπολογισμού 23.447,72 ευρώ
3. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ,προϋπολογισμού 35.171,57 ευρώ.
4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ VACUVATOR (αναρροφητήρες σκόνης ) προϋπολογισμού 15.631,81 ευρώ.Στόχος είναι η εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων προυποθέσεων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του λιμανιού και την αρμονική συνύπαρξη όλων των χρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτό.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!