Ναι από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στη μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δημιουργία μικρού υδροηλεκτρικού έργου από τις πηγές Τζαραγόρα Μυρσίνης
Το “πράσινο φως” της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μικρού υδροηλεκτρικού έργου όπου θα εκμεταλλεύεται αρδευτική παροχή της πηγής Τζαραγόρα μέσω της οποίας αρδεύεται ο οικισμός Μυρσίνης Πρέβεζας έδωσε η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου.
Η προς ίδρυση δραστηριότητα υπάγεται στην 10η ομάδα “Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας”, ενώ έχουν προηγηθεί απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Μυρσίνης και τις υπόλοιπες υπηρεσιακές γνωμοδοτήσεις. Ο χώρος βρίσκεται εντός ορίων περιοχών του δικτύου Natura 2000, ζωνών Ramsar του Εθνικού πάρκου υγροτόπων Αμβρακικού κόλπου ή περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης, ενώ η ευρύτερη έκταση έχει δασικό και γεωργοκτηνοτροφικό χαρακτήρα. Το έργο θα αξιοποιεί τη διαθέσιμη παροχή νερού από την πηγή “Τζαραγόρα”, ενώ σύμφωνα με την Επιτροπή ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός ρυπαντής είναι ο ήχος ο οποίος και πρέπει να μειωθεί με τη χρήση κατάλληλων ηχομονωτικών υλικών κατά τη φάση κατασκευής του.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!