Την προέγκριση δημοπράτησης του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γ.Ε.Λ Πρέβεζας» έδωσε στον Δήμο Πρέβεζας η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» . Το έργο προϋπολογισμού 1.658.693,71€ θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και θα θωρακίσει ενεργειακά το κτίριο του Γυμναστηρίου του 1ου Λυκείου στον Πόρο. Μεταξύ άλλων θα τοποθετηθούν κατάλληλα κουφώματα και φωτιστικά τύπου led,θα εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά εξοικονόμησης στη νότια πλευρά του κτιρίου, θα διαμορφωθεί ο χώρος που περιβάλλει το γυμναστήριο, θα εγκατασταθούν συστήματα υψηλής απόδοσης για ψύξη -θέρμανση και ζεστό νερό καθώς και εφαρμογή διατάξεων αυτομάτου ελέγχου (BMS) της λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τον περιορισμό της άσκοπης χρήσης. Μετά το πέρας των εργασιών το κλειστό Γυμναστήριο του 1ου ΓΕΛ Πρέβεζα θα αναβαθμιστεί σε Α΄ κατηγορίας, ενώ θα μειωθεί κατά 80% η ενεργειακή κατανάλωση.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!