Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού θα αιτηθεί το Νοσοκομείο Πρέβεζας. Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο θα αιτηθεί την πρόσληψη 2 ατόμων Τ.Ε Ραδολογίας-Ακτινολογίας, 2 ατόμων Τ.Ε Ιατρικών Εργαστηρίων Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, 1 ατόμου Δ.Ε Τεχνικού (Κλιβανιστών-Αποστειρωτών- Απολυμαντών , 1 ατόμου .Δ.Ε Υδραυλικών, 1 ατόμου Δ.Ε Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτροτεχνιτών και 2 ατόμων Δ.Ε Διοικητικού /Διοικητικού Γραμματέων. Η χρονική διάρκεια των συμβάσεών τους θα είναι 2 έτη.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!