Την απορρόφηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020 έφερε στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης καταθέτοντας Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης κ. Αδ. Γεωργιάδη. Για το ίδιο θέμα είχε ζητήσει ξανά στοιχεία με σχετική Ερώτηση πριν ένα χρόνο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε δώσει, τότε, αναλυτικά στοιχεία για την απορρόφηση των κονδυλίων των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, από τα οποία προέκυπτε η επιτάχυνση απορρόφησης των κονδυλίων, από το καλοκαίρι του 2019. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα καταχωρισμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2019 η εικόνα υλοποίησης του ΕΣΠΑ είχε ως εξής:

 οι εντάξεις ανέρχονταν στα 24,1 δις ευρώ,

 οι συμβάσεις ανέρχονταν στα 16,4 περίπου δις ευρώ,

 οι πληρωμές που είχαν γίνει ανέρχονταν σε 8,4 δις ευρώ.

Παράλληλα, είχε προχωρήσει η επίλυση σημαντικών θεσμικών ζητημάτων και εκκρεμοτήτων, όπως η τροποποίηση του Ν. 4412/2016 για την επίσπευση των διαδικασιών δημοπράτησης έργων, ενώ είχε υλοποιηθεί σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενεργοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Δεδομένου ότι η περίοδος 2014 – 2020 βαίνει προς ολοκλήρωση, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει η νέα προγραμματική περίοδος, ο Σταύρος Καλογιάννος ερωτά τον Υπουργό Ανάπτυξης ποιες ήταν, στις 31 Δεκεμβρίου 2020, οι νομικές δεσμεύσεις και ποιες οι απορροφήσεις ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!