“Ζωντανή τηλεσυνάντηση πραγματοποίησε η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων, την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, με τους φοιτητές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν μέρος των σπουδών τους ή πρακτική άσκηση σε Πανεπιστήμιο ή φορέα του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα Erasmus+ αποτελεί μία από τις πλέον επιτυχημένες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης. Έχει δώσει την ευκαιρία σε περισσότερους από 3 εκατομμύρια φοιτητές να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία: να σπουδάσουν ή να εργασθούν σε μία άλλη χώρα και να έρθουν έτσι σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό της. Το πρόγραμμα συντονίζεται σε εθνικό επίπεδο από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Με την αμέριστη στήριξη του Πρύτανη Καθηγητή κ. Τριαντάφυλλου Α.Δ. Αλμπάνη και του Ιδρυματικού Υπεύθυνου του προγράμματος Erasmus+, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητή κ. Μηνά Η. Πασχόπουλο, η Διεύθυνση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων υλοποιεί τις δράσεις του προγράμματος Erasmus+ δίνοντας στους φοιτητές τη δυνατότητα να επωφεληθούν των ακαδημαϊκών, γλωσσικών και πολιτισμικών δράσεων ώστε να διεκδικήσουν μια θέση στη διεθνή αγορά εργασίας και να λειτουργήσουν επιτυχώς σε ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό επαγγελματικό περιβάλλον.

Παρόλο τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η πανδημία του κορωνοϊού στις δράσεις του προγράμματος Erasmus+, περισσότεροι από 250 φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετακινούνται, τηρώντας τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο.

Υιοθετώντας το σύνθημα #ΣυνεχίζουμεErasmus! και με γνώμονα τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς των φοιτητών ως προς τη μετακίνησή τους σε καιρό πανδημίας, η Διεύθυνση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων ανέλαβε την πρωτοβουλία να διοργανώσει τηλεσυνάντηση με τους φοιτητές Erasmus+.

Στην δίωρη ζωντανή τηλεσυνάντηση, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 100 φοιτητές, ακούστηκαν προβληματισμοί, συζητήθηκαν οι νεότερες εξελίξεις για την κινητικότητα των φοιτητών σε καιρό πανδημίας, επιλύθηκαν απορίες για τρέχοντα θέματα και για αλλαγές στις διαδικασίες του προγράμματος. Τέλος, διαπιστώθηκε η ανάγκη για ευελιξία στην εφαρμογή του προγράμματος και για συνεχή προσαρμογή των φοιτητών στις μεταβαλλόμενες συνθήκες.”

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!