«Εν μέσω περιστάσεων και θλίψεων πολλών, ηχεί σήμερον η λιγυρά φωνή του ‘’αγγέλου Κυρίου”, του ‘’ευαγγελιζομένου χαράν μεγάλην… παντί τω λαώ, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ, ος εστι Χριστός Κύριος”», τονίζει στο μήνυμά του για τα Χριστούγεννα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.
Ακολούθως, μεταξύ άλλων, επισημαίνει: «Εορτάζομεν τα Χριστούγεννα, προσευχόμενοι διά τους εν κινδύνοις και ασθενείαις αδελφούς ημών. Θαυμάζομεν την αυτοθυσίαν των ιατρών και των νοσηλευτών και πάντων των συμβαλλόντων εις την αντιμετώπισιν της πανδημίας. Χαίρομεν διαπιστούντες ότι ο ασθενών προσεγγίζεται υπ’ αυτών ως ιερόν πρόσωπον και δεν μετατρέπεται εις αριθμόν, περιστατικόν, αντικείμενον, απρόσωπον βιολογικήν μονάδα. Ως ελέχθη προσφυέστατα, η ‘’λευκή μπλούζα” των ιατρών είναι ‘’ένα άσπρο ράσο”, εκφράζει την παραίτησιν από το ‘’εμόν” χάριν του αδελφού, το ‘’ζητείν τα του ετέρου”, την ολικήν αφιέρωσιν εις τον πάσχοντα. Εις αυτό το ‘’άσπρο ράσο” και εις το ράσον του κληρικού, σύμβολον αμφότερα θυσίας και διακονικού πνεύματος, η έμπνευσις και η κινητήριος δύναμις είναι η αγάπη, η οποία είναι πάντοτε δώρον της θείας χάριτος, ποτέ αποκλειστικώς ιδικόν μας κατόρθωμα».

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!