Ο Βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, κ. Χρήστος Γκόκας από κοινού με τον συνάδελφό του κ. Γιώργο Αρβανιτίδη, και με τους υπόλοιπους Βουλευτές της Κ.Ο. του Κινήματος Αλλαγής, κατέθεσαν ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την προβλεψη μιας μεταβατικής περιόδου με δυνατότητα λειτουργικής ενίσχυσης έργων ΑΠΕ εκτός διαγωνισμών, σε περιοχές της χώρας με «κορεσμένα» ηλεκτρικά δίκτυα, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται και η Άρτα. Ειδικότερα , με την Ερώτησή τους αναφέρουν ότι οι πολίτες αρκετών περιοχών της χώρας μας, εξαιτίας της μικρής δυνατότητας των κατά τόπους δικτύων να «σηκώσουν» πολλά έργα ΑΠΕ, στερήθηκαν την δυνατότητα να αναπτύξουν όλα αυτά τα χρόνια δικά τους μικρής ή μεσαίας κλίμακας έργα ΑΠΕ με λειτουργικές ενισχύσεις ( δηλ με σταθερές “ταρίφες”) .

Επιπλέον με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Κυβέρνησης για τις ΑΠΕ, αδρανοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι δυνατότητες που είχε μέχρι τώρα ο σημαντικός θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων,με αποτέλεσμα σε ένα χρόνο να ισχύουν για όλους ανταγωνιστικές διαδικασίες για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ, δίχως ωστόσο την ανάλογη μέριμνα για συμμετοχή των τοπικών πληθυσμών.

Τονίζουν δε, ότι εξαιτίας της κατάστασης , όπως ισχύει σήμερα, θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες για να μην αποκλειστούν οι μικρομεσαίοι από τις επενδύσεις ΑΠΕ, ώστε ο ηλεκτρικός χώρος να μην καταλήξει στους λίγους και μεγάλους παίκτες της αγοράς, πόσο μάλλον όταν πολλοί συμπολίτες μας, όπως άλλωστε και στην Άρτα, δεν μπόρεσαν τα προηγούμενα χρόνια, και πολύ περισσότερο τώρα, δεν θα μπορέσουν να έχουν ενεργό και άμεση συμμετοχή στα οφέλη της πλεονεκτικής προώθησης έργων ΑΠΕ.

Ο κ. Γκόκας, επισημαίνει σ ‘ αυτό το σημείο, ότι ειδικά η Άρτα είναι αποκλεισμένη από έργα ΑΠΕ, λόγω κορεσμού των δικτύων της περιοχής, για πολλά χρόνια, ίσως τα περισσότερα από κάθε άλλη περιοχή, με μια σειρά μειονεκτημάτων για τους ενδιαφερόμενους να επενδύσουν αλλά και για τις παραγωγικές δραστηριότητες σε σχέση με το κόστος ενέργειας .

Επίσης, οι Βουλευτές, σημειώνουν ότι για αυτές τουλάχιστον τις περιοχές, όταν αναπτυχθούν περαιτέρω τα δίκτυα και «μεγαλώσει» ο ηλεκτρικός χώρος, θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια κατηγορία μικρών φωτοβολταϊκών σταθμών και άλλων ΑΠΕ (πχ. έως 400 KW) που θα μπορούσαν να συνεχίζουν να λαμβάνουν σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης εκτός διαγωνισμών. Για το λόγο αυτό, ζητούν , να εξεταστούν τα διαθέσιμα μέτρα και οι δυνατότητες εναλλακτικής στήριξης και συμμετοχής των πολιτών σε περιοχές της χώρας με «κορεσμένα» ηλεκτρικά δίκτυα, με ειδικές πρόνοιες για τις περιοχές αυτές, όπως και με διευκολύνσεις επενδύσεων ΑΠΕ από αγρότες για την ενεργειακή κάλυψη της παραγωγής τους και χρήση γης υψηλής παραγωγικότητας μόνο από τους ίδιους, ή με την χρηματοδότηση ενίσχυσης της αυτοπαραγωγής και της εξοικονόμησης ενέργειας για νοικοκυριά και αγροτικές εγκαταστάσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!