Είσαι εκπαιδευτικός και χρειάζεσαι πιστοποίηση Η/Υ; Μπορείς ακόμα και μέσα σε μια εβδομάδα στη Future Voice.
Επίσης, το πρόγραμμα παρέχεται και σε όσους δεν
διαμένουν Ιωάννινα ή Αρτα με εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση! Κράτησε θέση
στο επιδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει ΔΩΡΕΑΝ την εκπαίδευση και
κορυφαία πιστοποίηση
Περιλαμβάνει: 

➡Δωρεάν την εκπαίδευση

Πληροφορικής!
➡Δωρεάν απεριόριστες επανεξετάσεις!
➡Δωρεάν την εξάσκηση και τα τεστ στο εργαστήριο!
➡Κορυφαία πιστοποίηση με κύρος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
➡Παρέχεται και εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όσους δεν διαμένουν Ιωάννινα
➡Πληρώνετε ΜΟΝΟ τα εξέταστρα (και με επιπλέον 17% έκπτωση στα
εξέταστρα) για την απόκτηση της Πιστοποίησης ACTA Τεχνοβλαστός
Αριστοτέλειου Παν/μίου (ΑΣΕΠ – Εξωτερικό)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Ν. ΖΕΡΒΑ 42 ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Τ. 26510 20777 
ΑΡΤΑ: Περιφερειακή Οδός Άρτας – Τ.2681 400037 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!