Από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου 2014

Στα Γιάννενα αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ να πραγματοποιηθεί από τις 28 έως τις 30 Μαρτίου, το 10ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα: «Ο ρόλος του Λυκείου και η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση». Το περιεχόμενο του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:
(α) Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές και η βαθμίδα του Λυκείου (συγκριτική προσέγγιση), i) Σύγχρονες εκπαιδευτικές πολιτικές. Η διεθνής εμπειρία (ΕΕ, ΟΟΣΑ κ.λπ.) και ii) Οι επιπτώσεις των πολιτικών της λιτότητας και των μνημονίων στην εκπαίδευση (με έμφαση στη λυκειακή βαθμίδα). Η περίπτωση της Ελλάδας, (β) Η βαθμίδα του Λυκείου: η ελληνική εμπειρία, i) Η βαθμίδα του Λυκείου και η επιλεκτική λειτουργία στην ελληνική εκπαίδευση. Το νέο θεσμικό πλαίσιο και ii) Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθηση. (γ) Οι προτάσεις της ΟΛΜΕ. Τα παραπάνω θέματα θα αναλάβουν να επεξεργαστούν πέντε ομάδες εργασίας, που θα λειτουργήσουν στην Αθήνα (και ενδεχομένως στη Θεσσαλονίκη). Τα ζητήματα που αποτελούν το αντικείμενο του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ έχουν απασχολήσει και προηγούμενα εκπαιδευτικά συνέδρια ή άλλες σχετικές δραστηριότητές της. Έτσι, στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο, που διοργάνωσε η ΟΛΜΕ στην Αθήνα (Μάιος 1981), συμπεριέλαβε ενότητες σχετικές με την
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, τις ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και τα φροντιστήρια, τη δομή της εκπαίδευσης (βαθμίδες της εκπαίδευσης, τύποι σχολείου και η σύνδεση μεταξύ τους, εξετάσεις), το περιεχόμενο της εκπαίδευσης (αναλυτικά προγράμματα και μαθήματα, σχολικά βιβλία, μέθοδοι διδασκαλίας), τη μόρφωση και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Βέβαια, δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο αυτού του Συνεδρίου το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τη βαθμίδα του Λυκείου και την ΤΕΕ/Κ. Η Οργανωτική Επιτροπή του 10ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ απευθύνεται σε κάθε εκπαιδευτικό που επιθυμεί να πάρει μέρος στη διαδικασία του συνεδρίου και τον καλεί να συμμετάσχει: α) Συμμετέχοντας στην κεντρική επιστημονική Ομάδα Εργασίας του Συνεδρίου (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη)η, βασικό έργο της οποίας είναι η προετοιμασία και η παρουσίαση των θεματικών εισηγήσεων του Συνεδρίου, β) Συμμετέχοντας σε αντίστοιχες ομάδες εργασίας που προτείνεται να συσταθούν στις κατά τόπους ΕΛΜΕ με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ (υπενθυμίζουμε ότι η συμμετοχή των συναδέλφων σε όλες τις ομάδες εργασίας είναι ελεύθερη), γ) Αποστέλλοντας κείμενο σκέψεων, απόψεων και προτάσεων σχετικών με τα θέματα του συνεδρίου στην ΟΛΜΕ / στο ΚΕΜΕΤΕ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ/του ΚΕΜΕΤΕ, δ) Συμμετέχοντας σε προσυνεδριακές εκδηλώσεις, σε τοπική ή περιφερειακή κλίμακα, που θα προτείνουμε να οργανωθούν με πρωτοβουλία των Δ.Σ. των ΕΛΜΕ, ε) Συμμετέχοντας σε έρευνες που ενδέχεται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Συνεδρίου.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!