Νέο χαράτσι της κυβέρνησης στα τσιγάρα, εφαρμόζεται από το πρωΐ, ως ισοδύναμο για την κατάργηση του εισιτηρίου των 25 ευρώ στα νοσοκομεία της χώρας! Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, τη… λυπητερή θα πληρώσουν οι… θεριακλήδες και παρόλο που η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων αυξήθηκε από σήμερα, ήδη έχουν εμφανισθεί στην αγορά τσιγάρα με αυξημένο φόρο. Για τον υπολογισμό από 31 Ιανουαρίου 2014 του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων ορίσθηκε ως σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων το ποσό των 175,15 ευρώ η φορολογική μονάδα (1 Φ.Μ. = 1.000 τσιγάρα). Η προηγούμενη σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων για τον υπολογισμό του ειδικού φόρου κατανάλωσης ήταν 162,27 ευρώ η φορολογική μονάδα. όμως η αύξηση δεν περιορίστηκε στα 5 λεπτά όπως ανέμενε η κυβέρνηση αλλά στα 10 λεπτά, λόγω της μεθόδου που εφαρμόζουν οι καπνοβιομηχανίες κατά την τιμολόγηση των προϊόντων τους (δεν επιτρέπει υποδιαιρέσεις τιμών μικρότερες των δέκα λεπτών).

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!