Την απόφαση υλοποίησης του υποέργου “Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας στην Ηπειρο” υπέγραψε ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Σταμάτης Βαρδάρος.Σύμφωνα με αυτή, στην Ήπειρο ιδρύονται 11 Ομάδες- 2 στο Δήμο Άρτας, 2 στο Δήμο Πρέβεζας, 6 στο Δήμο Ιωαννίνων και 1 στο Δήμο Ηγουμενίτσας- οι οποίες θα απασχολήσουν συνολικά 132 άτομα.ΟΙ Τοπικές Ομάδες Υγείας εντάσσονται στον…
σχεδιασμό Μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και σύμφωνα με τις προτεραιότητες στρατηγικής του Υπουργείου Υγείας, αφορά στη δωρεάν και καθολική υγειονομική κάλυψης του πληθυσμού, της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, της ειδικής μέριμνας για τις ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, της διασφάλισης της ποιότητας και ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών, της συνέχειας της φροντίδας υγείας και της ευθύνης των παροχών υπηρεσιών υγείας. Σε κάθε μια δε από αυτές θα απασχοληθούν ιατροί με ειδικότητα γενικής ιατρικής, παθολογίας και παιδιατρικής, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, επισκέπτες υγείας και λοιπό υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!