Την υλοποίηση παρεμβάσεων που ξεπερνούν τα 11,5 εκατ.ευρώ ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου στη χθεσινή της συνεδρίαση. Πιο συγκεκριμένα για την Π.Ε Πρέβεζας αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός τμημάτων της εθνικής οδού Αρχάγγελου – Νεράιδας στις θέσεις Σκεπαστό, Εκκλησιές και Κορώνη και της 1ης επαρχιακής οδού στο… τμήμα Άγιος Θωμάς – Άγιοι Απόστολοι Πρέβεζα» προϋπολογισμού 120.000 € και οριστικοί ανάδοχοι για τα έργα:
•«Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160 ευρώ και

 •«Αντιπλημμυρικό έργο σε χείμαρρο στο Δ.Δ. Ν. Σινώπης», προϋπολογισμού 45.000 ευρώ.
Επίσης εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: 
•«Αποκατάσταση επέκτασης περιφερειακής οδού Θεσπρωτικού», προϋπολογισμού 570.000 ευρώ.
•Τέλος αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο «Βελτίωση της Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας με τη διάστρωση ασφαλτοταπήτων», προϋπολογισμού 350.00 ευρώ.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!