Με κονδύλια ύψους 125 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθεί το έργο μεταφοράς νερού από τις πηγές του Λούρου στους Νομούς Πρέβεζας, Άρτας και Λευκάδας. Φορέας υλοποίησης του έργου που σχεδιάστηκε ώστε να λύσει τα προβλήματα επάρκειας νερού στις εν λόγω περιοχές,  είναι το Υπουργείο Υποδομών και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2025.

 

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!