Λόγω των
επιτακτικών αναγκών αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και
στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της  διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας,
απαγορεύονται σε όλη την επικράτεια, όλες οι δημόσιες υπαίθριες
συναθροίσεις, στις οποίες συμμετέχουν (4) ή περισσότερα άτομα, από 06:00
ώρα της 15ης Νοεμβρίου έως και την 21:00 ώρα της 18ης Νοεμβρίου 2020…Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που
προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες
κυρώσεις:
– διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ
στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
και 
– διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!