Πιστώσεις ύψους 150.000 ευρώ ενέκρινε το υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών μια Δικτύων ώστε να πληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης της βατότητας των δρόμων στην Περιφέρεια Ηπείρου από τις παρατεταμένες βροχοπτώσεις του περασμένου Νοεμβρίου. Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε χτες Τρίτη 11 Ιανουαρίου ο υπουργός Υποδομών Δημήτρης Ρέππας εγκρίνεται η διάθεση της πίστωσης από τους πόρους της Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας Α.Ε., για την αντιμετώπιση δαπανών εκτελεσθεισών εργασιών αποκατάστασης ζημιών λόγω των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων του Νοεμβρίου 2010 και τρεχουσών αναγκών άρσης καταπτώσεων, πτώσεων ογκολίθων, επίχωσης τεχνικών κ.λ.π., στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Ε.Σ.Ε. Περιφέρειας Ηπείρου ενώ στην απόφαση εκτιμάται ότι τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Ηπείρου, που, όπως σημειώνεται, οφείλονται στις ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες, θα συνεχισθούν καθ’ όλη την τρέχουσα χειμερινή περίοδο.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!