Την επιχορήγηση των Περιφερειών της χώρας, με 30.000.000 ευρώ για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών. Το ποσό προέρχεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους και αποδίδεται, μέσω του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Την απόφαση υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος . Η επιχορήγηση αυτή αφορά στο σχολικό έτος 2013-2014 και δίνεται έναντι της συνολικής δαπάνης για τη μεταφορά μαθητών . Η Περιφέρεια Ηπείρου θα επιχορηγηθεί με 1.559.300εκ.ευρώ, το οποίο ποσό θα κατανεμηθεί και στις 4 περιφερειακές ενότητες. Συγκεκριμένα θα λάβουν η Π.Ε.Πρέβεζας 298.800€, η Π.Ε Άρτας 464.000€, η Π.Ε.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 567.900€ και η Π.Ε.Θεσπρωτίας 228.600€

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!