Το γενικό σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο ποσό των 48.000,00€

  • Κατασκευή παραπηγμάτων: 24.000,00€
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις: 18.000,00€
  • Ασφάλεια χώρου: 6.000,00€

Τα καθαρά έσοδα του Δήμου Σουλίου ανέρχονται στο ποσό των 184.500,00€

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!