Ένα σημαντικό αρχείο, αυτό της οικογένειας Κονεμένου,έχει αρχίσει να ψηφιοποιεί το Τμήμα Γενικών Αρχείων του Κράτους της Πρέβεζας. Όπως τονίζει ο προϊστάμενος της υπηρεσίας Σπύρος Σκλαβενίτης το σημαντικό αυτό αρχείο θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών της ελληνικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας κατά το 19ο αιώνα.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζει δε στην…
κάτοχο του αρχείου Αγγελική Πέτριτς, άνθρωπο με σημαντική σταδιοδρομία στο εξωτερικό αλλά και με καλλιέργεια και αγάπη προς την Πρέβεζα, καθώς έλκει την καταγωγή της από τις πρεβεζάνικες οικογένειες Σκέφερη και Κονεμένου. Τα ονόματα των παραπάνω οικογενειών είναι πασίγνωστα σε κάθε μελετητή της τοπικής ιστορίας αφού το 1912 δύο μέλη των οικογενειών αυτών, ο Δημήτριος Σκέφερης ως πρόξενος της Ρωσίας και ο Καίσαρας Κονεμένος ως πρόξενος της Αγγλίας, διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση της Πρέβεζας και την παράδοση της οθωμανικής φρουράς. Το ψηφιοποιηθέν υλικό καλύπτει κυρίως την περίοδο 1831-1861, ωστόσο υπάρχουν και ελάχιστα παλαιότερα έγγραφα. Οι ερευνητές θα μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στο υλικό, ενώ το γεγονός ότι έχει ψηφιοποιηθεί διευκολύνει και την εξ αποστάσεως μελέτη τους. Ο κ.Σκλαβενίτης θυμίζει ότι το Τμήμα ΓΑΚ Πρέβεζας δέχεται ιδιωτικά αρχειακά τεκμήρια (ιστορικά έγγραφα, βιβλία ή φωτογραφίες) τα οποία μπορούν είτε να
παραδοθούν στην πρωτότυπή τους μορφή για φύλαξη στην υπηρεσία μας είτε να δοθούν προσωρινά για ψηφιοποίηση ώστε κατόπιν να επιστραφούν στους ιδιοκτήτες τους.

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!