Την Παρασκευή 16/07/2021 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία από την εταιρεία STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ για λογαριασμό του Δήμου Ζίτσας η πρώτη Διαδικτυακή Τοπική Συνάντηση Ενημέρωσης- Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του έργου «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM» (INTERREG Ελλάδα – Ιταλία 2014 – 2020).

Η συνάντηση ξεκίνησε με ένα σύντομο καλωσόρισμα από τους Έλληνες εταίρους του έργου, τον κύριο Νικόλαο Γούση από τον Δήμο Ζίτσας, την κυρία Πασχαλίνα Χατζοπούλου από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ και τον κύριο Κωνσταντίνο Οικονομόπουλο από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Στη συνέχεια, ο κύριος Απόστολος Γείτονας (Υπεύθυνος του Υποκαταστήματος της STRATIS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ στην Ήπειρο) παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις και τις ενέργειες που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν από τον Δήμο Ζίτσας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκαν διεξοδικά η Τριήμερη Διαδικτυακή Έκθεση καθώς και το Διήμερο Διαδικτυακό Συνέδριο, ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτά όσοι παραγωγοί και εν δυνάμει παραγωγοί το επιθυμούν καθώς και η θεματολογία αυτών. Επιπλέον, στο πλαίσιο τόσο των Εκπαιδευτικών Ημερίδων και των Συναντήσεων Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης όσο και των δράσεων Συμβουλευτικής που προβλέπονται για τη συνέχιση του έργου, προτάθηκε να υπάρχει ένας συντονισμός μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών των εταίρων και των συμμετεχόντων – ωφελούμενων από το Ελληνο – Ιταλικό Κοινωνικό Αγροτικό Επιστημονικό Κέντρο και το προσωπικό που το στελεχώνει. Επίσης αποφασίστηκε από τους εταίρους ότι όλες οι μελλοντικές δράσεις που προβλέπεται να υλοποιηθούν θα κοινοποιούνται στα κοινωνικά δίκτυα του έργου και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα αυτού.

Η Διαδικτυακή Τοπική Συνάντηση Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, εταίρων και ενδιαφερόμενων. Λύθηκαν οι απορίες που δημιουργήθηκαν και μέσα από τον διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων ακούστηκαν ιδέες και λύσεις που θα οδηγήσουν στην βοήθεια και στο όφελος των αγροτών – παραγωγών, κάτι το οποίο είναι και το τελικό ζητούμενο του έργου.

Λίγα λόγια για το έργο

Το έργο «Social Agribusiness and Farmworkers Cooperatives – AGRIFARM» στοχεύει στην υποστήριξη, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, εκπαίδευσης, δικτύωσης και προώθησης, της δημιουργίας νέων συνεταιριστικών / συνεργατικών σχημάτων, τα οποία θα δραστηριοποιηθούν σε δυναμικές αγροτικές καλλιέργειες (π.χ. Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά) τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιταλία. Ειδικότερα επιδιώκεται η ανάπτυξη της Κοινωνικής Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με το πλαίσιο και τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η Κοινωνική Οικονομία, ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να διαμορφωθεί ένα φιλικό και ευνοϊκό περιβάλλον για την συνεργασία των απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, διευκολύνοντας έτσι τη διανομή των Αγροτικών Προϊόντων, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την από κοινού παρουσία στο χώρο του Branding και της Σήμανσης (Labeling).

Στο πλαίσιο του έργου προβλέπονται:

 •   Πρότυπα επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία συνεργατικών / συνεταιριστικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα
 •   Καινοτόμα σχέδια προώθησης και Marketing
 •   Αναλυτικοί οδηγοί (manuals) με προδιαγραφές καλλιέργειας, επεξεργασίας, τυποποίησης και

  συσκευασίας αναφορικά με νέες καλλιέργειες αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

 •   Προώθηση της συνεργασίας των παραγωγών με δίκτυα καταναλωτών
 •   Δράσεις πληροφόρησης, δικτύωσης, συμβουλευτικής, προώθησης και εκπαίδευσης
 •   Δημιουργία ενός Ελληνο-Ιταλικού Επιστημονικού Κέντρου για τoν συνεργατισμό στον αγροτικό τομέα. Στο πλαίσιο του έργου, το Κέντρο αυτό, θα παρέχει καθημερινή υποστήριξη, με εξειδικευμένους επιστήμονες, στους αγρότες των περιοχών παρέμβασης.

  Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από τους εξής φορείς:

 •   ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ – Επικεφαλής Εταίρος (Ελλάδα)
 •   ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Ελλάδα)
 •   ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα)
 •   Δήμος TORRE SANTA SUSANNA (Ιταλία)
 •   Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών Απουλίας – CIA Apulia (Ιταλία).
  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα του έργου https://project- agrifarm.eu/

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 26510 62819 ή στο e-mail [email protected]

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!