Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών-Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, tablet

Περιγραφή Θέσης
Μεγάλη επιχείρηση στα Ιωάννινα, αναζητά Πωλητή / Πωλήτρια Β2Β με γνώσεις επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, με σκοπό την περαιτέρω αύξηση του πελατολογίου της.
Αρμοδιότητες
Διενεργεί έρευνα αγοράς ανά περιοχή για αναζήτηση και …
αξιολόγηση δυνητικού πελατολογίου
Αναπτύσσουν το νέο πελατολόγιο
Εφαρμόζουν τις βέλτιστες τεχνικές πωλήσεων, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και
διαπραγματεύσεων με πελάτες
Παρέχουν συνεχώς συμβουλές στους πελάτες τους
Εφαρμόζουν την τιμολογιακή, εκπτωτική και πιστωτική πολιτική της εταιρίας
Παρακολουθούν την πορεία των πωλήσεων των προϊόντων και των εισπράξεων των πελατών τους
Συντηρούν σύστημα συνεχούς αναφοράς και πληροφόρησης προς την Διεύθυνση Πωλήσεων και την Διοίκηση της Εταιρίας
Προσόντα
Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
Εμπειρία σε πωλήσεις Β2Β
Ικανότητα εργασίας κάτω από στόχους
Πειστικότητα και ικανότητες διαπραγμάτευσης
Ομαδικό πνεύμα εργασίας
Ευχέρεια μετακινήσεων
Παροχές
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, tablet
Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Εφόσον ενδιαφέρεστε για την θέση, παρακαλούμε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
Όλες οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε θα παραμείνουν άκρως εμπιστευτικές

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!