Συνεδριάζει τη Δευτέρα 20-1-2014 και ώρα 7:00μμ το Δημοτικό Συμβούλιο Άρτας για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση της αρ. 76/2013 απόφασης Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ περί αναπροσαρμογής τιμολογίου, τελών και υπηρεσιών της Επιχείρησης
2.Έγκριση απόφασης επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής Δήμου Αρταίων σχετικά με την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Αρταίων έτους 2014
3.Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων
4.Λειτουργία υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Αρταίων κατά το Σάββατο (άρθρο 36 παρ. 8 Ν. 3584/07), για το έτος 2014
5.Καθιέρωση 24/ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αρταίων
6.Έγκριση ανατροπής αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης –δέσμευσης πίστωσης
7.Ψήφιση πίστωσης για τον εορτασμό των Θεοφανείων (σχετ. η αρ. 520/2013 απόφαση Δ.Σ.)
8.Τροποποίηση προγράμματος εκτελεστέων έργων
9.Έγκριση δύο θέσεων στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα μονάδας διανομής ΕΛΤΑ Άρτας επί της Αρισταγόρα 4 (σχετ. η αρ. 68/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
10.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων – μελών των επιτροπών: 1. παραλαβής ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών και 2. παραλαβής υπηρεσιών τεχνικής φύσεως για το έτος 2014
11.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων – μελών επιτροπών με κλήρωση για την επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (εργασιών και μεταφορών) ποσού κάτω των 2.934,70€ για το έτος 2014-01-15
12.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,00€
13.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων – μελών της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,00€
14.Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής ειδών της υπηρεσίας Πρασίνου «Αναμόρφωση – διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων παιδικών χαρών Δήμου Αρταίων (Αστική αναζωογόνηση)
15.Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής προμηθευομένων ειδών: «Αγορά και εγκατάσταση δύο (2) σχολικών μονάδων αιθουσών διδασκαλίας ελαφριάς λυόμενης κατασκευής για τις ανάγκες του Μουσικού Σχολείου»
16.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και ρυθμίσεις στο Δήμο Αρταίων»
17.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή αναψυκτηρίου στο νέο Δημοτικό Κοιμητήριο»
18.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αναδιαρρύθμιση Δημοτικής Αγοράς»
19.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων αλουμινίου 4ου Γυμνασίου – 4ου Λυκείου»
20.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εξωραϊσμός πλατείας Γ. Παπανδρέου»
21.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τμήματος πεζοδρομίων στο τέρμα της οδού Βορείου Ηπείρου»
22.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επικάλυψη αύλακος στην Ελεούσα (θέση Νασαίικα) του Δήμου Αρταίων»
23.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις τμημάτων του οδικού δικτύου της πόλης και ανωνύμου οδού στους Αγίους Αναργύρους»
24.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας στους Αγίους Αναργύρους»
25.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αμμοχαλικοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου Αγίου Γεωργίου Γλυκορίζου – Δ.Δ. Λιμίνης – Αγ. Τριάδα Κεραματών του Δήμου Αρταίων»
26.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Δ. Λιμίνης του Δήμου Αρταίων»
27.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δημοτικού Διαμερίσματος Κεραματών»
28.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Κεραματών»
29.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών δρόμων»
30.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία και αποχέτευση ομβρίων Δ.Ε. Αμβρακικού»
31.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Δ. Γραμμενίτσας»
32.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διάνοιξη- Διαμόρφωση – Κατασκευή τεχνικών επί της προβλεπόμενης Δημοτικής οδού στη θέση Λιβαδια Γραμμενίτσας»
33.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση χώρου Σπιάρας Ελάτου & δημιουργία χώρου παιδικής χαράς Τ.Δ. Κορφοβουνίου»
34.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αξιοποίηση νέας γεώτρησης στην Τ.Κ. Κορφοβουνίου»
35.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Φιλοθέης»
36.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Δημοτική οδοποιία Δήμου Φιλοθέης»
37.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τμήματος Δημοτικής οδού προς το κοιμητήριο Αμπελίων Αμμοτόπου»
38.Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντόστρωση από επαρχιακό δρόμο προς Καψάλι και Άγιο Νικόλαο του Δ.Δ. Σκούπας Δήμου Ξηροβουνίου»

Κοινοποίηση

Κοινοποιείστε στους φίλους σας!